PakalpojumiArodārsta pakalpojumi

 Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 - obligātajām veselības pārbaudēm pakļauto personu un amatu sarakstu izstrādāšana;

 - obligāto veselības pārbaužu karšu izstrādāšana, norādot amatus un kaitīgos faktorus;

 - obligāto veselības pārbaužu organizēšana pie arodārsta;

 - profesiju sarakstu sastādīšana darbiniekiem, kuri pakļauti darbiem īpašos apstākļos.