PakalpojumiDarba aizsardzība

Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 - esošās darba aizsardzības sistēmas audits;

 - darba aizsardzības sistēmas organizēšana un tās uzraudzība;

 - darba vides risku novērtēšana;

 - mērījumu veikšana;

 - darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;

 - ievadapmācības un darba aizsardzības instrukciju izstrāde;

 - darbinieku instruēšana, apmācība;

 - nepieciešamo rīkojumu u.c. dokumentācijas sagatavošana;

 - individuālo aizsardzības līdzekļu saraksta sagatavošana;

 - obligāto veselības pārbaužu dokumentācijas izstrāde, organizēšana;

 - nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;

 - interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā.