PakalpojumiUgunsdrošība

 Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 - ugunsdrošības stāvokļa novērtējums;

 - ugunsgrēka riska novērtējums;

 - nepieciešamo ugunsdrošības instrukciju izstrāde;

 - darbinieku instruēšana (gan teorētiskā, gan praktiskā);

 - evakuācijas plānu izstrāde.