Sākums

Darba aizsardzības pasākumi jāveic visās nodarbinātības jomās. SIA ArodDrošība ir kompetenta institūcija darba aizsardzības jomā, kas palīdzēs Jums sakārtot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi. Mēs apliecinām, ka darbojamies saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 prasībām, kā arī saskaņā ar MK Noteikumu Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtība" (08.09.2008.) prasībām. 

SIA ArodDrošība par savu pamatu uzskata tiekšanos pēc ekonomiskiem mērķiem, vadoties pēc galvenajiem vispārcilvēciskiem ētikas un visaugstākās morāles principiem. Mums ir svarīgi būt inovatīviem un kompetentiem, tiekties uz attīstību, būt par labāko partneri klientiem un darbiniekiem un darboties ilgtspējīgi, rūpējoties par darbinieku labklājību un apkārtējās darba vides drošību un saglabāšanu.

Mūsu vērtības ir:

  • atbildība - rīkoties atbildīgi pret saviem klientiem, darbiniekiem un uzņēmuma vidi;
  • kvalitāte - sniegt kvalitatīvu servisu un kvalitatīvus pakalpojumus.