GARANTS DROŠAM DARBAM!

Neriskē! Sakārto darba vidi!

Konsultējies ar mums!

Par mums

SIA ArodDrošība ir kompetenta institūcija darba aizsardzības jomā, kas palīdzēs Jums sakārtot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi.

Mēs apliecinām, ka darbojamies saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 prasībām, kā arī saskaņā ar MK Noteikumu Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtība" (08.09.2008.) prasībām.

SIA ArodDrošība par savu pamatu uzskata tiekšanos pēc ekonomiskiem mērķiem, vadoties pēc galvenajiem vispārcilvēciskiem ētikas un visaugstākās morāles principiem.

Mums ir svarīgi būt inovatīviem un kompetentiem, tiekties uz attīstību, būt par labāko partneri klientiem un darbiniekiem, darboties ilgtspējīgi, rūpējoties par darbinieku labklājību, apkārtējās darba vides drošību un saglabāšanu.
 

Pakalpojumi

Darba aizsardzība

Esošās darba aizsardzības sistēmas audits
Darba aizsardzības sistēmas organizēšana un tās uzraudzība
Laboratoriskie mērijumi
Darba vides risku novērtēšana
Indikatīvo mērījumu veikšana
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
Ievadapmācības un darba aizsardzības instrukciju izstrāde
Darbinieku instruēšana, apmācība
Nepieciešamo rīkojumu u.c. dokumentācijas sagatavošana
Individuālo aizsardzības līdzekļu saraksta sagatavošana
Obligāto veselības pārbaužu dokumentācijas izstrāde, organizēšana
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana
Interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā
Citas konsultācijas

Ugunsdrošība

Ugunsdrošības stāvokļa novērtējums
Evakuācijas plānu izstrāde
Nepieciešamo ugunsdrošības instrukciju izstrāde
Darbinieku instruēšana (gan teorētiskā, gan praktiskā)

Arodārsta pakalpojumi

Obligātajām veselības pārbaudēm pakļauto personu un amatu sarakstu izstrādāšana
Obligāto veselības pārbaužu karšu izstrādāšana, norādot amatus un kaitīgos faktorus
Obligāto veselības pārbaužu organizēšana pie arodārsta
Profesiju sarakstu sastādīšana darbiniekiem, kuri pakļauti darbiem īpašos apstākļos

Kontakti

SIA ArodDrošība
Reģ.Nr. 40103184242
Rīga: Ganību dambis 24D, Rīga, LV1005
Tukums: Pērses iela 4, Tukums, LV-3101

 
 
Kontaktinformācija:
E-pasts: info@aroddrosiba.lv
Tel.nr. 29 227 002
 
Vārds
Uzvārds
E-pasts
Ziņa
Paldies. Ziņa nosūtīta.
Kļūda! Ziņa nav nosūtīta.
F
© 2024 SIA ArodDrošība
Created: Datzinis